Stop kalk by mal montovať inštalatér, pre ktorého by to mala byť jednoduchá úloha. Pre inštaláciu na rodinný dom doporučujeme ¾“ pripojenie. Zapojenie na centrálny prívod vody za mechanickým filtrom.

Najlepšie šnúrkový mechanický filter na vodu s účinnosťou 25 mikrónov. V prípade montáže pre priemyselné použitie, kde sú rozvody väčšie je potrebné zistiť aj prietok vody . Inštalatér musí zabezpečiť, aby bol STOP KALK uzemnený.

Uzemnenie je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou montáže.

Správne nainštalovaný STOP KALK musí byť uzemnený buď do zeme, alebo o kovovú rúrku v nadzemných inštaláciách. V originál balení je dodávaný aj zemniaci drôt , s úchytom na rúrku.

STOP KALK potrebuje dobré elektrické uzemnenie, aby mal dostatočnú zásobu elektrónov, ktoré sa pridávajú do upravenej vody. Toto uzemnenie je potrebné občas skontrolovať, aby sa nestratila účinnosť zariadenia.

Každý vodný kondicionér prechádza tlakovou skúškou a testom tesnosti, nevylučuje do vody žiadne kovy.

Príruby sú vyrobené podľa normy DIN-2633.

Video inštalácie