jadroSTOP KALK sa skladá z dvoch zložiek. Valec a vnútorné jadro.

infoValec je vyrobený z nerezovej ocele, zatiaľ čo vnútorné jadro je z pórovitej zliatiny drahých kovov. Zliatina sa skladá s dvanástich ušľachtilých kovov, ako sú prvky zlata, striebra a platiny čím robia jadro úplne nehrdzavejúce.

Aby STOP KALK fungoval optimálne musí byť zaistený tok elektrónov, ktorý bude prenesený do prúdu vody.

 

jadro2STOP KALK funguje inak ako katalická úprava vody.

infoNepracuje na princípe de-ionizácie. Vnútorné jadro a vonkajší valec vytvárajú potenciálový rozdiel, stimulovaný kombináciou rôznych kovov. Po inštalácii voda prestupuje cez venturiho jadro, ktoré je zdrojom kompresie a turbulencie.

Prechodom cez uličky jadra sa menia vlastnosti vody ako je priľnavosť a súdržnosť minerálnych častíc. Keď voda tečie cez jadro vzniká slabé elektrické pole produkované rozdielom elektrického potenciálu medzi touto patentovanou zliatinou jadra a kovového valca. 

STOP KALK nie je zmäkčovač vody a neznižuje obsah vápnika a horčíka ani tvrdosť vody, ale vodu upravuje tak, aby sa vodný kameň neusadzoval.

 

 

pozor

pozor1. Vzniká turbulencia vody pomocou špeciálne navrhnutej katalickej komory.

2. Vytvára sa slabé elektrické napätie okolo komory plášťa.

Táto kombinácia spôsobuje separáciu minerálnych častíc vo vode a voda tým mení svoje správanie. Častice, ktoré boli predtým priťahované k sebe sa odpudzujú a rozdelia na menšie jednotlivé častice. To umožňuje jednotlivým rozdeleným minerálnym časticiam soli prúdiť s minimálnym usadzovaním. Jednoducho povedané, STOP KALK Condicioner eliminuje súdržnosť, ktorá existuje medzi minerálnymi časticami vo vode.

 

Výsledok použitia vodného kondicionéra STOP KALK

po ostránení vodného kameňapred ostránením vodného kameňaNa obrázku z elektrónového mikroskopu možno vidieť, ako sú častice viazané pred a po použití STOP KALK.

Jadro Stop Kalk-u má jedinečné zloženie kde vznikajú  venturiho efekty, ktoré zabránia adhézii a súdržnosti vodných minerálnych častíc - hlavne uhličitánových solí, vápnika a horčíka. Ióny strácajú polaritu a stávajú sa neutralizované. Tým sa minerálne soli nedokážu zhlukovať a usadzovať čo spôsobí vyriešenie požiadavky ako odstrániť hrdzu a vodný kameň z vody. Tieto molekuly sú síce v úzkom kontakte, ale nič viac.

Táto úprava vody sa nazýva galvanická úprava vody. Chráni rozvody vody, čerpadlá, závlahové systémy, kurenárske kotle, solárne systémy. Takáto voda má až o 40% lepšiu vstrebateľnosť do pôdy čo zvyšuje rast poľnohospodárskych rastlín až o 200%.

Upravená voda STOP KALKom preniká omnoho hlbšie do pôdy. Takto upravená voda je vhodná do suchých poľnohospodárskych oblastí. Takáto voda je vhodná ako pre zvieratá, tak aj pre pestované rastliny.

Uhličitan vápenatý CaCO3 je hlavnou príčinou obrovských problémov s tvrdou vodou ako v priemysle, tak aj v domácnostiach a tým aj straty niekoľko miliónov euro.

Objavuje sa v dvoch formách KALCIT CaCO3 a Aragonit CaCO3. Hoci majú rovnaké chemické zloženie, ale prejavujú sa odlišne. Kalcit je tvrdý a ťažko sa odlupuje. Aragonit sa vyzráža pri väčšej teplote a je oveľa mäkší a ľahko sa odstraňuje.